© Mondiger
Mondiger Hulp en Advies

Disclaimer

Van toepassing op alle pagina’s van de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen

kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden

aangebracht.

Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze

website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en

onjuist is. Mondiger verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich

feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid,

geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Mondiger sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan

ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze

website en de daarop vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke

onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Mondiger is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden

en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Mondiger heeft zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright

van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij

u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene

wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen.

Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder

de toestemming van Mondiger.

Mondiger
© Mondiger
Mondiger Hulp en Advies

Disclaimer

Van toepassing op alle pagina’s

van de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en

eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke

ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de

samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie

die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. Mondiger

verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich

feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de

deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Mondiger sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of

indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht

verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop

vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke

onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Mondiger is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website

gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt

geen bekrachtiging van die bestanden in.

Mondiger heeft zich ingespannen bij het vervaardigen van deze

website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van

mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande

contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk

datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen.

Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden

verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger.

Mondiger